Výsledek spolupráce SMPH a hvězdárny Valašské Meziříčí = první spektrum meteoru

Jak již jistě víte z předchozích článků Hvězdárna Valašské Meziříčí je od roku 2011 se svými dvěma videokamerami na pozorování meteorů součástí sítě CEMENt, později i databáze EDMOND. Pevné stanoviště pak bylo zřízeno v listopadu 2012 na plošině jižní budovy.

Fireball 20131223_215320

Dne 23.12.2013 ve 21:53:20 UT byl na četných kamerách sítě CEMeNt zaznamenán velmi jasný meteor, jehož absolutní jasnost mírně překročila hranici pro klasifikaci jevu jako “bolidu”, tedy -4 mag. Bolid byl zaznamenán celkem na osmi kamerách pěti stanic sítě, jednalo se o kamery Kroměříž_SE, Kroměříž_ENE, Bílý Kříž_S, Maruška_SE, Maruška_SW, Vsetín_E, Valašské Meziříčí_S a Valašské Meziříčí_E.

První rok činnosti videostanice Maruška

Již více jak jeden rok je v činnosti stanice pro videopozorování meteorických rojů na meteorologické stanici Maruška na stejnojmenném vrcholu Hostýnských vrchů. První kamera, orientovaná JV směrem, byla spuštěna 25.6.2012. Druhá kamera, tentokrát orientovaná JZ směrem, byla následně spuštěna 6.10.2012 (před maximem meteorického roje Drakonid a Orionid).

Outburst SPEds 09092013

Dne 9.září 2013 proběhl neočekávaný outburst aktivity meteorického roje september (epsilon) Perseid. Tento roj tak zopakoval outburst z roku 2008, což je při velmi dlouhé periodě hypotetického mateřského tělesa velmi nezvyklé. Pozorování tohoto jevu se zúčastnily prakticky všechny dostupné stanice sítě EDMONd, na kterých v uvedenou dobu panovalo příznivé počasí.

Spring Videometeor Seminar 2013

Ve dnech 26.-28.4.2013 se uskutečnil v pořadí již osmý seminář pozorovatelů videometeorů. Tento seminář, který se koná v jarním a podzimním termínu se již tradičně uskutečnil v areálu Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre blízko Pezinoku.

Test celooblohového zrkadla

Pred niekoľkými rokmi som od prof. Porubčana dostal staré celooblohové zrkadlo, ktoré v päťdesiatych rokoch minulého storočia slúžilo na Skalnatom Plese ako súčasť celoeurópskej bolidovej siete. Zrkadlo s priemerom 35 cm bolo trochu prasknuté v smere od stredového upínacieho otvoru smerom ku okraju, samotný okraj mierne naštrbený a odrazivá schopnosť vplyvom zoxidovania naparenej vrstvy už […]

Slabé roje (část 3.) – eta Eridanids (august Eridanids)

Tento difúzní meteorický roj je známý po analýze 39 145 drah radio meteorů získaných Zdeňkem Sekaninou během kampaně “Radio Project Meteor” v roce 1960. Šest radio meteorů z tohoto počtu bylo identifikováno s tímto rojem, trvání aktivity bylo stanoveno od 2.8. do 27.8.

Analýza proudu meteorického roje Perseid

Nejstarší záznam o činnosti Perseid pochází z Číny, kde se ve starověkých záznamech uvádí, že v roce 36 n.l. “bylo pozorováno více než 100 meteorů během jedné noci”. Četné odkazy se objevují v čínských, japonských a korejských záznamech v 8., 9., 10. a 11. století, ale pouze ojedinělé odkazy se nacházejí v období mezi 12. […]

Slabé roje (část 2.) – sigma Leonids

První důkazy o existenci tohoto meteorického roje pochází z kampaně “Radio Project Meteor” v letech 1961-1965. Z. Sekanina v datech získaných během této kampaně nalezl 16 meteorů roje sigma Leonid v období od 9.2. do 13.3.  Datum průchodu vzestupným uzlem bylo stanoveno na 26,2.2. (λ = 337,1°), střední poloha radiantu pak byla RA = 169,4°, […]

Slabé roje (část 1.) – gamma Piscids

Objevitelem meteorického roje gamma Piscid je Zdeněk Sekanina, který prokázal existenci tohoto roje na základě údajů shromážděných v průběhu dvou kampaní “Radio Meteor Project”. Během kampaně v letech 1961-1965 bylo zjištěno jen 9 meteorů definitivně patřících gamma Piscidám v období od 10.9. do 5.10.